Ο Wolverine στην παραλία

Roxx |

Είναι συνέχεια θυμωμένος και κάπου πρέπει να ξεσπάει την οργή του. Όπως και να το κάνουμε δεν είναι φυσιολογικός, έτσι ακόμα και όταν πάει για μπάνιο στη θάλασσα είναι στην τσίτα.

Αυτές είναι περιπέτειες του Wolverine στην παραλία…[iframe]<iframe width=”640″ height=”480″ src=”//www.youtube.com/embed/lggYe6bvUcY” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ