Το χειρότερο εξώφυλλο όλων των εποχών;

Δείτε ολόκληρη την εικόνα για να το πιστέψετε. Το γούστο και η αίσθηση του ωραίου είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Άλλος βλέπει μια καρέκλα στον τοίχο και το ονομάζει αφηρημένη τέχνη […]
ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 3 April 2013