Το νέο βίντεο των Nightstalker

Roxx |

Μέσα από το Dead Rock Commandos του 2012, αυτό είναι το Children of the Sun. 

[iframe]<iframe width=”640″ height=”480″ src=”//www.youtube.com/embed/fclmGZrnvzk” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ