Πόσος χρόνος χρειάζεται για να διαβάσεις τα βιβλία του Lord of the rings και του Harry Potter;

Roxx |

Στο πολύ ενδιαφέρον infograpfhic που ακολουθεί βλέπουμε πόσες ώρες χρειάζονται για να διαβάσουμε μερικά από τα γνωστά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση το μέσο χρόνο ανάγνωσης του ανθρώπου και το συνολικό αριθμό λέξεων στα βιβλία. how-long-to-read2ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ