Ο Hodor τραγουδάει την έναρξη του Game of thrones
Game of thrones

Ο Hodor τραγουδάει την έναρξη του Game of thrones

Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor.

Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor.

Hodor:

[iframe]<iframe width=”640″ height=”360″ src=”//www.youtube.com/embed/m0nS8u6Td5I” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ