Ο Hodor τραγουδάει την έναρξη του Game of thrones

Roxx |

Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor.

Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor, Hodor.Hodor:

[iframe]<iframe width=”640″ height=”360″ src=”//www.youtube.com/embed/m0nS8u6Td5I” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ