Μπορείς να βρεις την ταινία από μία και μόνο ατάκα;
Movies

Μπορείς να βρεις την ταινία από μία και μόνο ατάκα;

Δώδεκα χαρακτηριστικές ατάκες. Το μόνο που έχεις κανείς είναι να βρεις σε ποια ταινία ανήκει η κάθε μία από αυτές.

[iframe]<script type=”text/javascript” src=”//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js”></script>
<div class=”pb_feed” data-embed-by=”971fa412-bfd5-4c36-91b5-b01a3ef60a88″ data-game=”/redwood10/whose-one-liner-is-it-anyway” data-recommend=”false” data-game-info=”false” data-comments=”false” ></div>[/iframe]

[iframe]<a href=” https://roxx.gr/radio/”><img border=”0″ src=” https://roxx.gr/wp-content/uploads/2015/01/rock-is-dead-radio-on-air-small.jpg” width=”750″ height=”148″>[/iframe]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tags: