Μπορείς να αναγνωρίσεις 17 ταινίες τρόμου από μία... ματωμένη εικόνα;
Movies

Μπορείς να αναγνωρίσεις 17 ταινίες τρόμου από μία… ματωμένη εικόνα;

Για να… τολμάς να παίξεις αυτό το παιχνίδι, πάει να πει ότι είσαι καλός με τις ταινίες τρόμου. Και μεταξύ μας τώρα, δεν θα δυσκολευτείς ιδιαίτερα με τις περισσότερες από αυτές.

Είναι στο σύνολο 17 εικόνες και περιμένουμε από εσένα να βρεις τουλάχιστον 14. Έλα μπορείς!

[iframe]<script type=”text/javascript” src=”//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js”></script>
<div class=”pb_feed” data-embed-by=”971fa412-bfd5-4c36-91b5-b01a3ef60a88″ data-game=”/franharris10/can-you-recognize-the-horror-movie-from-the-disturbing-image” data-recommend=”false” data-game-info=”false” data-comments=”false” ></div>[/iframe]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ