Μπορείς να βρεις την ταινία των 90’s από μία και μόνο εικόνα;

Roxx |

Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Η αποστολή σου είναι εύκολη θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως εξής.

Βλέπεις την εικόνα που έρχεται από ταινία της δεκαετίας του 90 και βρίσκεις τον τίτλο της.

Και μεταξύ μας τώρα αν το σκορ σου είναι κάτω από 15, καλύτερα να μην το συζητήσουμε ποτέ ξανά αυτό το θέμα. Σαν να μην συνέβη.

[iframe]<script type=”text/javascript” src=”//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js”></script>
<div class=”pb_feed” data-embed-by=”971fa412-bfd5-4c36-91b5-b01a3ef60a88″ data-game=”/keepitworthy10/can-you-name-all-20-of-these-90s-movies-from-a-single-image” data-recommend=”false” data-game-info=”false” data-comments=”false” ></div>[/iframe]ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ