Το μεγαλύτερο όνομα συγκροτήματος στην ιστορία των μεγαλύτερων ονομάτων συγκροτημάτων

Roxx |

Κάνεις μια κουβέντα με τα άλλα μέλη του συγκροτήματος σου, στα πρώτα σας βήματα και ρίχνετε όλοι ιδέες για ονόματα.

Ψάχνετε κάτι απλό, αλλά ταυτόχρονα ηχηρό. Και τότε ο ένας ρίχνει στο τραπέζι το όνομα:  Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum.

Όχι αλήθεια, αυτό είναι το όνομα μίας μπάντας από τη Λευκορωσία που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ της. Τα γράμματα που αποτελούν τη λέξη που δεν θα τολμούσαμε ποτέ να προσπαθήσουμε να προφέρουμε είναι 51!

Και η αστειότητα δεν τελειώνει εκεί. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους έχει τον τίτλο (πάρτε βαθιά ανάσα): Pierasiakajučy Swiatlieńnie J Zmrok Dziewiaci Miraŭ Spustašęnnia Čatyroch Wymiaręńniaŭ Času J Prastoru, Spiralliu Skroź Niewiadomuju Biaskoncasć Daliokaha Kosmasu Prazrystaje Sonca Wosieni Zachodzić U Zienit Astraĺnaj Prajekcyi Kručęńnia Transcęndęntaĺnych Staŭpoŭ Swojeasabliwaści Płoskaści Analizu Niepachisnaści Iściny‘ and ‘Pašyrajučy Spiektr Suzirańnia Ękstrapaliarnaha Kantynuumu Praz Sakraĺnaje Admaŭlieńnie Tliennaje Ręčaisnaści Naciažęńnie Ęnierhietyčnych Niciej Pranizliwych Prastor Wakuumu Adukawanaha Zastoju, Skroź Pryzmu Časoŭ Dęmatęryalizuje Katęharyčny Impieratyŭ Jak Iliuzornaje Stwaręńnie Bačnasci Ruchu Pa Spirali Žyccia’. Now they’ve announced their debut album titled Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najstaražytnyja Ipastasi Dawosiewych Cywilizacyj Prywodziać U Ruch Ręzanansny Transfarmatar Časowapadobnaj Biaskoncaści Budučyni U Ćwiardyniach Absierwatoryi Nwn-Hu-Kek-Amon, Uwasabliajučy Ŭ Ęfirnuju Matęryju Prach Ałulima Na Zachad Ad Ękzapłaniety PSRB 1620-26b.

Η μετάφραση όλου αυτού τούβλου στα αγγλικά είναι η εξής (την πήραμε από το Metal Injection): Projecting the singular emission ov the Doctrine ov Absolute and All-Absorbing Evil through the hexahedral prism ov Sîn-Ahhī-Erība upon the hypersurface ov zodiacal arc ov the cosmotechnical order ov paleocontact founders the utterly ancient hypostases ov pre-axes civilizations actuate the resonance transformer ov temporally similar to the eternity ov the future in the towers ov Nwn-Hu-Kek-Amon’s obcervatory embodying the ashes ov Alulim into the ethereal matter to the west ov exoplanet PSRB 1620-26b.

Όχι δεν προσπαθήσουμε να το μεταφράσουμε στα Ελληνικά, αρκετά μας έκαψαν τον εγκέφαλο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε σε κάποιο δισκοπωλείο και να ζητήσουμε το άλμπουμ όταν θα κυκλοφορήσει. Αυτό ναι θα έχει ένα ενδιαφέρον.

 



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ