Κινηματογραφικές ατάκες που θυμόμαστε λάθος
Movies and TV

Κινηματογραφικές ατάκες που θυμόμαστε λάθος

Αλλιώς ειπώθηκαν και αλλιώς πέρασαν στο συλλογικό υποσυνείδητο

The Wizard of Oz

enhanced-buzz-11625-1382554935-2

Ghostbusters

enhanced-buzz-24102-1382555912-26

Oliver Twist

enhanced-buzz-24254-1382556224-13

Star Wars: The Empire Strikes Back

enhanced-buzz-19955-1382556758-13

Lord of the rings:The fellowship of the ring

enhanced-buzz-26580-1382556961-1

Casablanca

enhanced-buzz-14791-1382558729-13

Snow White and the Seven Dwarves

enhanced-buzz-14798-1382559243-24

Silence of the lambs

enhanced-buzz-14679-1382559001-7

Star Trek

enhanced-buzz-20099-1382558192-24

Πηγή: Buzzfeed.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ