Κι άλλη παρωδία για το First Kiss
News

Κι άλλη παρωδία για το First Kiss

To χει η μέρα σήμερα να ασχολούμαστε με παρωδίες του First Kiss. Μετά λοιπόν το First Handjob (μπορείτε να το δείτε εδώ) έρχεται η σειρά για το First Sniff.

Σωστά, σωστά. Με σκυλιά.

[iframe]<iframe width=”750″ height=”422″ src=”//www.youtube.com/embed/026IsHhSupE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ