Το ειλικρινές trailer του Godzilla

Roxx |

Σε αντίθεση με άλλες δουλειές των Screen Junkies, το ειλικρινές trailer του Godzilla δεν έχει και πολλά πράγματα να καταλογίσει στην ταινία.

Και αυτά που αναφέρει πολλές φορές λειτουργούν υπέρ της. Και τώρα άντε να περιμένουμε τέσσερα χρόνια μέχρι το sequel.[iframe]<iframe width=”650″ height=”396″ src=”//www.youtube.com/embed/LOyVy7CTUJE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ