Γυναίκα πλακώνει στις φάπες παπάρα στο moshpit
News

Γυναίκα πλακώνει στις φάπες παπάρα στο moshpit

Κατά τη διάρκεια hardcore συναυλίας στην Αμερική ένας απίστευτος βλάκας θεωρεί καλή ιδέα να αρχίσει να χτυπάει κόσμο τρέχοντας γύρω γύρω.

Τον σταματάει μια γυναίκα που τον αρχίζει στις φάπες, με μόνη ένσταση από εμάς ότι έπρεπε να τον ρίξει αναίσθητο.

[iframe]<div id=”fb-root”></div><script>(function(d, s, id) {  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];  if (d.getElementById(id)) return;  js = d.createElement(s); js.id = id;  js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3″;  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script><div class=”fb-video” data-allowfullscreen=”1″ data-href=”/yan.charaschevski/videos/vb.100000187127760/1258328340850058/?type=3″><div class=”fb-xfbml-parse-ignore”><blockquote cite=”https://www.facebook.com/yan.charaschevski/videos/1258328340850058/”><a href=”https://www.facebook.com/yan.charaschevski/videos/1258328340850058/”></a><p>SHARE THIS! fuckin Mike Correa beating the shit out of people during RAW DAWG, then a girl starts crowdkilling him ?clocked me in the back of the head too ? heres a montage video from that night https://youtu.be/1w1n9sqPdbs</p>Posted by <a href=”#” role=”button”>Yan Charaschevski</a> on Sunday, February 7, 2016</blockquote></div></div>[/iframe]

[iframe]<a href=” https://roxx.gr/radio/”><img border=”0″ src=” https://roxx.gr/wp-content/uploads/2016/01/radio-arthro.png ” width=”750″ height=”148″>[/iframe]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ