Πέντε δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να πέσεις νεκρός
News

Πέντε δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να πέσεις νεκρός

Το Drop Dead είναι ένα animation micro film διάρκειας μόλις πέντε δευτερολέπτων.

Και μέσα στον ελάχιστο χρόνο που διαρκεί καταφέρνει να μεταφέρει σε εμάς όλα αυτά που λέει ο τίτλος.

[iframe]<iframe src=”http://player.vimeo.com/video/71328446?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff” width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>[/iframe]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ