Πέντε δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να πέσεις νεκρός

Roxx |

Το Drop Dead είναι ένα animation micro film διάρκειας μόλις πέντε δευτερολέπτων.

Και μέσα στον ελάχιστο χρόνο που διαρκεί καταφέρνει να μεταφέρει σε εμάς όλα αυτά που λέει ο τίτλος.[iframe]<iframe src=”http://player.vimeo.com/video/71328446?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff” width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>[/iframe]

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ