Δείτε την εμφάνιση των AC/DC στα Grammy

Roxx |

H 57η τελετή απονομής των βραβείων Grammy άρχισε με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε να αρχίσει. Με ζωντανή εμφάνιση των AC/DC που έπαιξαν δύο τραγούδια. Το Rock or Bust από το ομώνυμο νέο άλμπουμ τους και το Highway to Hell.

[iframe]<center><object id=”flashObj” width=”600″ height=”338″ classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0″><param name=”movie” value=”http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&isUI=1″ /><param name=”bgcolor” value=”#FFFFFF” /><param name=”flashVars” value=”videoId=4039466758001&playerID=1628391690001&playerKey=AQ~~,AAAAAEMcC3Y~,NII8yi9nN4zfbo6c85C9uVdLDWJHdSE3&domain=embed&dynamicStreaming=true” /><param name=”base” value=”http://admin.brightcove.com” /><param name=”seamlesstabbing” value=”false” /><param name=”allowFullScreen” value=”true” /><param name=”swLiveConnect” value=”true” /><param name=”allowScriptAccess” value=”always” /><embed src=”http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&isUI=1″ bgcolor=”#FFFFFF” flashVars=”videoId=4039466758001&playerID=1628391690001&playerKey=AQ~~,AAAAAEMcC3Y~,NII8yi9nN4zfbo6c85C9uVdLDWJHdSE3&domain=embed&dynamicStreaming=true” base=”http://admin.brightcove.com” name=”flashObj” width=”600″ height=”338″ seamlesstabbing=”false” type=”application/x-shockwave-flash” allowFullScreen=”true” allowScriptAccess=”always” swLiveConnect=”true” pluginspage=”http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”></embed></object></center>[/iframe]

 

[iframe]<center><object id=”flashObj” width=”600″ height=”338″ classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0″><param name=”movie” value=”http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&isUI=1″ /><param name=”bgcolor” value=”#FFFFFF” /><param name=”flashVars” value=”videoId=4039467445001&playerID=1628391690001&playerKey=AQ~~,AAAAAEMcC3Y~,NII8yi9nN4zfbo6c85C9uVdLDWJHdSE3&domain=embed&dynamicStreaming=true” /><param name=”base” value=”http://admin.brightcove.com” /><param name=”seamlesstabbing” value=”false” /><param name=”allowFullScreen” value=”true” /><param name=”swLiveConnect” value=”true” /><param name=”allowScriptAccess” value=”always” /><embed src=”http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&isUI=1″ bgcolor=”#FFFFFF” flashVars=”videoId=4039467445001&playerID=1628391690001&playerKey=AQ~~,AAAAAEMcC3Y~,NII8yi9nN4zfbo6c85C9uVdLDWJHdSE3&domain=embed&dynamicStreaming=true” base=”http://admin.brightcove.com” name=”flashObj” width=”600″ height=”338″ seamlesstabbing=”false” type=”application/x-shockwave-flash” allowFullScreen=”true” allowScriptAccess=”always” swLiveConnect=”true” pluginspage=”http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”></embed></object></center>[/iframe]

 

[iframe]<a href=” https://roxx.gr/radio/”><img border=”0″ src=” https://roxx.gr/wp-content/uploads/2015/01/rock-is-dead-radio-on-air-small.jpg” width=”750″ height=”148″>[/iframe]ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ