Δύο νέα πόστερ για το Interstellar
Movies and TV

Δύο νέα πόστερ για το Interstellar

Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Interstellar, αφού η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν βγαίνει στους κινηματογράφους σε λιγότερο από δύο μήνες.

Σήμερα έχουμε για εσάς άλλα δύο πόστερ και αμέσως μετά μία μικρή συνέντευξη με την Jessica Chastain που μιλάει για τον ρόλο της τον όποιο χαρακτηρίζει σημαντικό για την ταινία αλλά όχι μεγάλο σε διάρκεια.

two-new-posters-for-christopher-nolans-interstellar

two-new-posters-for-christopher-nolans-interstellar1

[iframe]<center><object id=”flashObj” width=”560″ height=”315″ classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0″><param name=”movie” value=”http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&isUI=1″ /><param name=”bgcolor” value=”#FFFFFF” /><param name=”flashVars” value=”videoId=3776358146001&linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.hollywoodreporter.com%2Fvideo%2Finterstellar-star-jessica-chastain-dishes-731687&playerID=1257205077001&playerKey=AQ~~,AAAAAC3bNtw~,c0hgCOyLwy4Lde_FJ6Ombu5W_uQUkX83&domain=embed&dynamicStreaming=true” /><param name=”base” value=”http://admin.brightcove.com” /><param name=”seamlesstabbing” value=”false” /><param name=”allowFullScreen” value=”true” /><param name=”swLiveConnect” value=”true” /><param name=”allowScriptAccess” value=”always” /><embed src=”http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&isUI=1″ bgcolor=”#FFFFFF” flashVars=”videoId=3776358146001&linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.hollywoodreporter.com%2Fvideo%2Finterstellar-star-jessica-chastain-dishes-731687&playerID=1257205077001&playerKey=AQ~~,AAAAAC3bNtw~,c0hgCOyLwy4Lde_FJ6Ombu5W_uQUkX83&domain=embed&dynamicStreaming=true” base=”http://admin.brightcove.com” name=”flashObj” width=”560″ height=”315″ seamlesstabbing=”false” type=”application/x-shockwave-flash” allowFullScreen=”true” allowScriptAccess=”always” swLiveConnect=”true” pluginspage=”http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash”></embed></object></center>[/iframe]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ