Δείτε τους Iron Maiden να παίζουν το Trooper στο Download festival
News

Δείτε τους Iron Maiden να παίζουν το Trooper στο Download festival

Τα πρώτα επαγγελματικά πλάνα από την εμφάνιση των Iron Maiden στο Download Festival που έγινε στις αρχές Ιουνίου, είναι επιτέλους εδώ.

Δείτε το Trooper:

[iframe]<iframe src=”http://player.vimeo.com/video/70616755?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff” width=”620″ height=”349″ frameborder=”0″ webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>[/iframe]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ