Δείτε τους Iron Maiden να παίζουν το Trooper στο Download festival

Roxx |

Τα πρώτα επαγγελματικά πλάνα από την εμφάνιση των Iron Maiden στο Download Festival που έγινε στις αρχές Ιουνίου, είναι επιτέλους εδώ.

Δείτε το Trooper:[iframe]<iframe src=”http://player.vimeo.com/video/70616755?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff” width=”620″ height=”349″ frameborder=”0″ webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>[/iframe]

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ